Translate

sâmbătă, 5 noiembrie 2011

In Bucuresti revista "Femeia perfectă? Femeia imperfectă?"
poate fi gasita la urmatoarele chioscuri din reteaua Acces Press:

Piata Victoriei, sect 1
Sos. Colentina - Ziduri Mosi
Sos. Colentina - Bucur Obor
Sos. Mihai Bravu - Lic. Iulia Hasdeu
Sos. Pantelimon - Bd. Chisinau (Orange), sector 2
Sos. Iancului - Str. Victor Manu, sector 2
Bulevardul Dacia - ASE, sector 1
Piata Romana (zona facultatii ASE intre Bd.Dacia si Str.Caderea Bastiliei), sector 1
P-ta Romana (Bd. Magheru - Bd. Dacia)
Bd. Constructorilor x Calea Crangasi, sector 6
Bd. Balcescu - Bd. C.A. Rosetti
Bd. Iuliu Maniu - Dealul Tugulea
Bd. Iuliu Maniu - Str. Lujerului, sector 6
Valea Oltului x Valea Ialomitei
Bd. Drumul Taberei - Str. Raul Doamnei, sector 6
Bd. Drumul Taberei - Str. Romancierilor, sector 6
Bd. Drumul Taberei - Str. Brasov (Tip/Top)
Bd. Compozitorilor - Str. Cristea Vladescu
Bd. Drumul Taberei - Str. Vasile Milea (Hosimin), sector 6
Calea 13 Septembrie - Sos Panduri, sector 5
Calea Rahovei - Str. Iancu Jianu, sector 5
Sos. Serban Voda - Bd. Dimitrie Cantemir, sector 4
Bd. Coposu - KFC, sector 4
Piata Unirii - Bd. Dimitrie Cantemir, sector 4
Piata Kogalniceanu, sector 5
Universitate (RATB)
Str. Armand Calinescu x Bd. Carol, sector 2
Bd. Carol - Cal. Mosilor, sector 2
Bd. Unirii - Str. Lucian Blaga, sector 3
Str. Delea Noua - Bd. Decebal - Str. Dristor
Sos. Mihai Bravu - Str. Vatra Luminoasa
Bd. Basarabia - Bd. Nicolae Grigorescu
Bd. 1 Decembrie 1918 x Bd. Theodor Pallady
Sos. Mihai Bravu - Calea Vitan
Piata Sudului - Sos. Berceni nr. 5
Sos. Oltenitei - Str. Husi, sector 4
Str. Emil Racovita - Spitalul 9, sector 4
Sos. Oltenitei - Sura Mare, sector 4
Sos. Oltenitei - ADP, sector 4
Bd. Magheru (intre iesiri metrou)
Piata Romana - Bd. Magheru - RATB, sector 1
Bd. N.Balcescu - Str. Traian Vuia
Bd. Lacul Tei - Str. Tuzla, sector 2
Calea Mosilor - Obor
Sos. Colentina - Ziduri Mosi, sector 2
Bd. Stefan cel Mare - Str. Vasile Lascar, sector 2
Sos Mihai Bravu nr. 1-3 (McDonalds)
Bd. I.C. Bratianu x Bd. C. Coposu x Str. Halelor, sector 3
Bd. I. C. Bratianu - Bd. Coposu - Intersport
Bd Bratianu - Bd. Coposu - metrou Unirea
Bd. Coposu - Mag. Unirea
Calea Calarasilor x Str. Traian, sector 3
Bd. Basarabiei - Str. Lucretiu Patrascanu, sector 3
Str. Nerva Traian x Bd. Octavian Goga, sector 3
Calea Vitan - Sos. Mihai Bravu, sector 3
Ramnicu Sarat x Str. Bonea Marin
Bd. 1 Decembrie x Str. Bratarii x Rasinari ( L. Rebreanu)
Bd 1 Decembrie 1918 x Postavarului (Penny Market)
Bd. I. C. Bratianu - Sf. Gheorghe , sector 3
Universitate - Statui - BCR
Bd. Marasesti x Bd. Dimitrie Cantemir, sector 4
Bd. Cantemir - Bd. Marasesti
Bd. Dimitrie Cantemir - metrou Tineretului (RATB), sect 4
Metrou Eroii Revolutiei
Metrou Eroii Revolutiei ( Sos. Viilor x Bd. Pieptanari), sect 4
Bd. Gheorghe Sincai x Calea Vacaresti-RATB, sector 4
Bd. Tineretului - (statie RATB Parc), sector 4
Calea Vacaresti x Sos. Oltenitei - castani - RATB, sector 4
Calea Vacaresti x Sos.Berceni X Sos. Oltenitei, sector 4
Sos.Berceni-Metrou Aparatorii Patriei, sector 4
Bd. Obregia nr. 19 (RATB N Dragos Mladinovici) - stradal sector 4
Bd. Constantin Brancoveanu x Str. Rezonantei, sector 4
Str. Nitu Vasile x Str. Secuilor, sector 4
Str. Nitu Vasile (restaurant), sector 4
Str. Izvorul Rece Nr.1, sector 4
Sos.Oltenitei x metrou Constantin Brancoveanu, sector 4
Sos. Oltenitei - P-ta Volanta BIG, sector 4
Soseaua Oltenitei x Str. Voila, sector 4
Bd. Dr. Taberei nr. 36, sector 6
Bd. Drumul Taberei x Valea Argesului (RATB), sector 6
Bd. Iuliu Maniu, Liceu Tudor Vladimirescu, sector 6
Bd. Iuliu Maniu, Fabrica de Lapte (Cora), sector 6
Bd. Iuliu Maniu - Metrou Armata Poporului, sector 6
Bd. Iuliu Maniu Metrou Gorjului, sector 6
Bd. Iuliu Maniu x Str. Margelelor, sector 6
Bd. I. C. Bratianu - Str. Baratiei - Cal. Mosilor, sector 3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu