Translate

marți, 15 aprilie 2008

Emisfera predominanta- dreapta sau stanga/ yin sau yang?

Ideea despre om ca fiinţă ambigenă se regăseşte încă din antichitate. Să ne amintim de unul din dialogurile lui Platon, "Pir", unde este redat mitul despre androgini - oameni ce erau concomitent şi bărbaţi şi femei. Ei au fost despărţiţi de zei şi sortiţi să-şi caute mereu în viaţă jumătatea. Un mit frumos şi trist...

Aceeaşi idee poate fi întâlnită şi în operele lui Aristofan, şi în miturile multor popoare. În zilele noastre, ea a fost confirmată de datele despre determinarea hormonală dublă a organismului uman, despre potenţialul biologic al creierului, de alte date din endocrinologie şi genetică. Dar care este esenţa androginiei psihice?
Stereotipurile psihosexuale tradiţionale poartă un caracter dihotomic: bărbatul este puternic, independent, agresiv, activ, raţional; femeia, dimpotrivă, dependentă, emotivă, pasivă, supusă, slabă. Deci masculinitatea şi feminitatea sunt prezentate ca un model de vase comunicante: cu cât sunt mai pronunţate calităţile masculine, cu atât mai puţin apar cele feminine şi invers. În mod "normal", la bărbat predomină masculinitatea, iar la femeie, feminitatea.

În 1973, cercetătoarea americană M. Constantinopole, în urma aplicării testelor de apartenenţă la un anumit gen, a remarcat că varietatea categoriei de atribute şi comportamente masculine şi feminine formează un singur continuum bipolar. Aceasta presupune că individul ocupă un loc anumit de-a lungul dimensiunii ipotetice de masculinitate-feminitate. Majoritatea bărbaţilor pot fi situaţi aproape de polul M (masculinitate), iar majoritatea femeilor de polul opus, F (feminitate). Concepţia principial nouă a fost formulată de Sandra Bem în lucrarea sa "The mesurement of psichological androgyny". Testul atribuţiei psihosexuale construit de ea are drept bază reprezentarea despre masculinitate-feminitate ca dimensiuni independente, ortogonale ale personalităţii.

Personalitatea nu este descrisă ca fiind exclusiv masculină sau feminină, cu masculină-feminină concomitent. Deci masculinitatea-feminitatea sunt concepute drept faţete diferite ale unui continuum unic, nu noţiuni polare. Respondenţii ambelor sexe, conform rezultatelor acestui test, sunt divizaţi în patru grupe: - masculini - indice înalt de masculinitate şi indice mic de feminitate; - feminini - indice înalt de feminitate şi indice mic de masculinitate; - nediferenţiaţi - ambii indici sunt mici; - androgini - ambii indici sunt înalţi. Deci două sexe biologice oferă opt tipuri psihosexuale.

Profesorul german G. Ammon consideră androginia drept o integrare multiplă a emotivităţii şi fanteziei feminine cu activitatea şi raţionamentul masculine. Androginia - subliniază el - nu este lupta pentru egalitatea femeilor cu bărbaţii în lumea masculină, ci o emancipare multiplă a ambelor sexe. În sens filosofic, principiul androginiei este tratat de G. Ammon ca refuz al dualităţii "femeie-bărbat", "feminin-masculin", iar în sens mai larg drept refuz al dualităţii "prieten/duşman". Putem fi de acord sau nu cu o asemenea extrapolare, dar lucrările Sandrei Bem au constituit un puternic impuls pentru studierea androginiei psihice. Majoritatea psihologilor recunosc azi această concepţie, efectuând unele cercetări în acest sens. Conform datelor lor, androginia corelează pozitiv cu plasticitatea şi creativitatea mai înaltă a gândirii, cu anxietatea socială mai mică, având un grad mai înalt de dezvoltare şi funcţionare a propriului "EU". A rezultat că respondenţii androgini testaţi (testul Eysenck) sunt, de regulă, extroverţi, cu un grad mic de nevrotism şi psihotism.

Cercetătorul rus I.S. Kon, luând în considerare aceste date, conchide că persoanele androgine corelează pozitiv cu adaptabilitatea socială, în timp ce bărbaţii cu o masculinitate înaltă şi femeile cu o feminitate înaltă sunt afectaţi de stresul social.

cercetător Aida Tomac


***Care este sexul creierului dumneavoastrã?

Pentru a vedea în ce măsură creierul dumneavoastrã este masculin sau feminin, vă prezentăm următorul test. Răspundeţi la fiecare întrebare, încercuind varianta care corespunde modului dumneavoastrã obişnuit de a acţiona.


1. Cât de bine puteţi localiza sursa unui zgomot slab, fără să priviţi în jur?

a. Dacă mă gândesc puţin, reuşesc să identific locul de unde vine.
b. Pot spune imediat de unde vine.
c. Nu ştiu dacă sunt capabil să-l depistez.

2. Vă amintiţi melodiile pe care abia le-aţi ascultat?

a. Cu uşurinţă; pot chiar fredona unele părţi din ele.
b. îmi amintesc doar dacă sunt simple şi ritmate.
c. îmi este foarte greu.

3. Vă telefonează o persoană pe care aţi întâlnit-o doar de câteva ori. Ii recunoaşteţi imediat glasul, chiar înainte ca aceasta să-şi decline identitatea?

a. Da, fără probleme.
b. în cel puţin jumătate din cazuri.
c. Doar uneori.

4. Sunteţi împreună cu un grup de prieteni. Doi dintre aceştia trăiesc o idilă. Vă daţi seama de aceasta?

a. Da, imediat.
b. După un timp.
c. Nu.

5. La o reuniune faceţi cunoştinţă cu cinci persoane. Dacă a doua zi cineva aminteşte numele acestora, reuşiţi să le descrieţi înfăţişarea?

a. Mi le amintesc pe toate.
b. îmi amintesc câteva.
c. Rareori îmi amintesc figura vreuneia dintre ele.

6. Cum vi s-a părut scrisul şi cititul când aţi devenit elev?

a. Amândouă destul de uşoare.
b. Mai uşor mi s-a părut cititul.
c. Nici unul n-a fost uşor.

7.După ce aţi petrecut câteva zile într-un loc necunoscut, cineva vă întreabă unde este nordul. Ce veţi răspunde?

a. Puţin probabil că voi şti ce să răspund.
b. Nu ştiu prea bine, dar după câteva clipe mă orientez corect.
c. Indic imediat unde este nordul.

8. La ce distanţă puteţi să staţi de o persoană de acelaşi sex fără să vă simţiţi stânjenit(ă)?

a. La mai puţin de 15 cm.
b. La aprox. 50 cm.
c. La peste 60 cm distanţă.

9. Vă aflaţi într-o încăpere în care este linişte. Unicul zgomot perceptibil este cel al unui robinet care picură. Cum reacţionaţi?

a. Aud imediat picăturile dar încerc să nu le dau atenţie.
b. Le aud destul de târziu.
c. Nu mă deranjează câtuşi de puţin.


Cotarea şi interpretarea rezultatelor

Bărbaţi: penru fiecare variantă de răspuns "a" aleasă de dvs., aveţi 10 puncte; pentru "b" 5 puncte, iar pentru "c" aveţi minus 5 puncte.

Femei: pentru fiecare variantă de răspuns "a" aveţi 15 puncte; pentru "b" 5 puncte; pentru "c" minus 5 puncte.

În ambele cazuri, întrebările rămase fără răspuns se cotează cu 5 puncte fiecare.

Scorurile cuprinse între 50-60 puncte arată o compatibilitate de gândire între cele două sexe.

Bărbaţii care au sub 0 puncte şi femeile care depăşesc 100 puncte au, probabil, creierul orientat complet diferit de cel al sexului opus (sunt, cu precădere, masculine şi, respectiv, feminine).

Scorul de peste 60 de puncte la bărbaţi arată o tendinţă clară spre gândirea specific feminină, iar la femei scorul sub 50 de puncte arată o înclinaţie evidentă spre procesele de gândire specific masculine.

preluat după rev. Psihologia, nr. 2, 1994

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu